“Mag ik een half kwartiertje van je tijd om wat te vragen over Breda Begroot”. een voorzichtige vraag van een journalist van een landelijk dagblad. Gelet op de groeiende landelijke aandacht doen we het blijkbaar lang zo gek nog niet met de democratische vernieuwing in Breda.

 

Door vier jaar lang halsstarrig, rebels en soms bloedeigenwijs vol te houden is in Breda nu toch de democratische vernieuwing onomkeerbaar in gang gezet. Mensen maken de stad. Steeds vaker denken ze mee, doen ze mee en beslissen ze mee. En op het stadskantoor raakt de ‘ja, mits’ houding steeds meer ingeburgerd. De energie spat er af in de glazen kas in de hal van het stadskantoor. Bewoners en ambtenaren werken er samen de plannen uit, die het spel van Breda Begroot voortbrengt.

Democratische vernieuwing leg je niet van boven op. Dat bouw je op van onderaf. 4 jaar geleden ging ik er dus blind in. Geen vooropgezet plan of beeld. Alleen met mijn vertrouwen in de mens en het idee dat democratie ook leuk mag zijn. Door het samen te gaan doen werd Breda Begroot tot een succes in de dorpen Prinsenbeek en Princenhage. Samen met de dorpsbewoners vogelden we een Bredaas model uit. De kritiek uit de gemeenteraad was toen dat er vooraf niet genoeg was nagedacht over kaders en dat er geen onderbouwing was voor de gekozen werkwijze. Eind vorig jaar legde professor Frank Hendrikx van de Universiteit van Tilburg op mijn verzoek een wetenschappelijk onderbouwing neer voor de bestuurlijke vernieuwingen in Breda, ‘De leidende principes’. Toen was de kritiek weer dat het wel heel erg theoretisch was en weinig praktisch. Het is dus niet snel goed als het gaat om democratische vernieuwing.

Volgende week praten we met de raad verder over de leidende principes. Mijn inzet zal zijn: Doen is de beste manier van denken. Lef, moed en fouten durven maken, dan komen we ergens. De gemeenteraad zit inmiddels ook wel in dat goede spoor. Komende week staan de buurtrechten op de agenda, een eigen initiatief van de raad. Daarmee omarmt ze de kern van de bestuurlijke vernieuwing. Bredanaars met ideeën en initiatieven hebben recht op een open en transparant proces. En daar hoort een vast aanspreekpunt bij in het stadskantoor die meehelpt vanuit de ‘ja, mits’.

De basis is gelegd. Nu al zin in de volgende vier jaar.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 + 1 =